Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008

Το Προεδρικό Διάταγμα επιστρέφεται στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας

Στοπ στο διάταγμα

Στον σκόπελο του Συμβουλίου της Επικρατείας προσέκρουσαν για άλλη μια φορά οι απαγορεύσεις που θέτει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας ως προς την οικογενειακή κατάσταση και την καθαρότητα της καταγωγής των υποψήφιων σπουδαστών στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.


Το Ε' Τμήμα του Ανωτάου Δικαστηρίου, που επεξεργάστηκε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα ακολουθώντας τη νομολογία του, έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του οργανισμού της σχολής που θεσπίζει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στον διαγωνισμό εισαγωγής να είναι ανύπαντροι και να μην περιμένουν παιδί. Ο περιορισμός αυτός, σύμφωνα με τους δικαστές, είναι αντίθετος στις συνταγματικές επιταγές της ισότητας, του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας του γάμου, της οικογένειας και της μητρότητας. Μη νόμιμη κρίθηκε και η διάταξη που ορίζει ως προσόν για την εισαγωγή των υποψηφίων στη σχολή να έχουν, εκτός από την ελληνική ιθαγένεια, και εθνική καταγωγή. Οι σύμβουλοι Επικρατείας επικαλούνται το άρθρο 4 του Συντάγματος, που δεν επιτρέπει διακρίσεις των Ελλήνων ανάλογα με την εθνική καταγωγή.

Σημειώνεται ότι ανάλογες παρατηρήσεις είχε κάνει το ΣτΕ και τον Οκτώβριο του 2007, κατά την επεξεργασία Προεδρικού Διατάγματος που αφορούσε τον οργανισμό της Σχολής Ικάρων, αλλά, όπως αποδεικνύεται, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας επιμένει να θέτει περιορισμούς που έχουν κριθεί ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα.

Επίσης, παράνομες και ελλιπείς κρίθηκαν οι διατάξεις που προβλέπουν την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των φοιτητών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, αόριστη η ρύθμιση που αναφέρει ότι αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα «η προπαγάνδα που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην υπονόμευση του πολιτεύματος», ενώ επτά διατάξεις κρίθηκαν εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Στη γνωμοδότηση αναφέρεται ακόμη ότι τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν έχουν -σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος- χαρακτήρα αυτοδιοικούμενων ΑΕΙ και επομένως ο χαρακτηρισμός τους ως ανώτατων και ισότιμων με τα ΑΕΙ «δεν συνεπάγεται ούτε άμεση ή έμμεση εξομοίωση των πτυχίων των στρατιωτικών σχολών, ούτε αυτόματη και των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων προς τα πτυχία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΑΕΙ».

Το Προεδρικό Διάταγμα επιστρέφεται στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, το οποίο είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με τις επισημάνσεις του ΣτΕ.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 02/07/2008=======================================================================================
« Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγό δουλείας ας έχωσι, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία» (Ανδρέας Κάλβος)
=======================================================================================